A∨导航第一福利网

A∨导航第一福利网

发明凡杀虫药都是苦辛,惟使君子甘而杀虫,不伤脾胃,大人小儿有虫病者,每月上旬清晨空腹食数枚或为散,肥汤服之,次日虫从大便出。 病发于阳而反下之,则成结胸,以阳邪陷入阴分而结于膈上。

俗名马蹄香,又名杜葵发明杜衡香窜与细辛相似,故药肆以之代充细辛。又能固齿明目,治目痛;益气,坚筋骨,一皆补肾之力。

取芒硝再三以莱菔汁炼去咸味,悬当风处吹去水气,轻白如粉,谓之风化硝。 同橘皮、砂仁则行气安胎。

 按;有久服硫黄,人渐缩小之例,石顽亲见李尧占服此数年,临毙缩小如七八岁童子状。又治妇人遗尿,不拘胎前产后,有白薇芍药汤,取其有补阴之功。

和枣肉熏之,则疮疥顿枯,其性悍烈可知一名汞辛寒,有毒。取叶,酒洗之。

《证治要诀》治妇人白带,沙参为末,米饮服之。 若热毒而血瘀者,先用活命饮,次用东垣消毒散。

Leave a Reply